KalenderTurf 2021

17.11.2021

Alla finns här som klarade hela kalendern. Tryck nedan !

Everyone is here who managed the whole calendar. Click below !

__________________________________________________

Sista Dagen: "God Jul" / "Merry Christmas" Besök zoner som innehåller bokstäverna till en av dessa hälsningar i sina zonnamn. Uppdraget är slutfört när du fått ihop alla bokstäver i valt hälsning. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll och du behöver bara samla en av varje sorts bokstav.

Last Day: "God Jul" / "Merry Christmas" Visit zones that contain the letters to one of these greetings in their zone names. The mission is completed when you've gathered all the letters in the chosen name. Capital or lowercase letters don't matter and you only need one letter of each type.

Good Luck !

Anmäl dig här till KalenderTurf 2021. Ska bli så kul att köra Kalendern i år igen !

Sign up here for KalenderTurf 2021. It will be so much fun !

Örebro Turfers
Alla rättigheter reserverade 2021
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!